Quick scan

Maakt uw aanvraag voor een bijdrage kans op een positieve beoordeling?

Doe de quick scan

Wie zijn wij

Casterenshoeve biedt financiële ondersteuning aan projecten die gericht zijn op kwetsbare groepen in de samenleving. Gezondheidszorg, onderwijs en samenleving zijn onze focusgebieden. Binnen deze gebieden steunen wij ook ontwikkelingsprojecten die door gedreven Nederlanders samen met de lokale bevolking zijn opgezet.

Lees meer over onze stichting

Focusgebieden

Gezondheidszorg

Onderwijs

Samenleving

Het bestuur van Stichting Casterenshoeve verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2020.