Doelstelling

Onderwijs

Wij steunen projecten die gericht zijn op onderwijsondersteuning van kwetsbare jongeren. Wij willen jongeren die door omstandigheden moeite hebben met leren, de kans geven om tot volledige ontplooiing te komen zodat ze volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving. Denk aan projecten die gericht zijn op kinderen met een onderwijsachterstand, zorgen voor verbetering van de kwaliteit van onderwijs en/of schoolgebouwen en projecten met focus op de begeleiding van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Gezondheid

Wij steunen projecten gericht op mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte of met een achterstand tot de samenleving. Wij willen deze mensen de mogelijkheid bieden volwaardig aan de maatschappij deel te nemen. Ook steunen wij projecten die jongeren en ouderen aanmoedigen tot meer sporten en bewegen. Denk ook aan zorginstellingen voor jongeren met een verstandelijke beperking, projecten gericht op langdurig zieke kinderen en hun families of de verbetering van sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden.

Samenleving

Wij streven ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen kan meedoen in de samenleving, daarom steunen wij uiteenlopende sociale projecten. Bijvoorbeeld aan projecten die zorgen voor meer empathie en een bredere kijk op onze maatschappij, talentontwikkeling van kansarme jongeren en projecten gericht op cultuureducatie. Binnen cultuureducatie willen wij bijdragen aan een bredere kijk op de maatschappij waarin wij leven en aan het ondersteunen van jonge talentvolle kunstenaars op het gebied van toneel, dans en muziek.

Totaal

Aanvragen behandeld

1265

Projecten gerealiseerd

417

Landen

23

In 2022

Aanvragen behandeld

129

Projecten gerealiseerd

29

Landen

15

Gezondheid

Percentage gezondheidszorg

Onderwijs

Percentage onderwijs

Samenleving

Percentage Samenleving

Het bestuur van Stichting Casterenshoeve verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2020.